fbpx

Category: Poetry

ಅರಿಮೆಗೆ ಮೀರಿದ ವಿಸ್ಮಯ

ಅರಿಮೆಗೆ ಮೀರಿದ ವಿಸ್ಮಯ ಹಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕವಿರದಷ್ಟವರಿದ್ದರುಮುಂದೆಯೂ..ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರವರಿಗೆಅವರವರದು ಸರಿಯೆನಿಸುವುದುಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುವುದಿದು?ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲೊಂದಿತ್ತೆ? ಕೆಲ ಎಳೆಗಳುಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ಮೊದಲೆನಿಸಿದರೂಮರೆಮರೆತು ಮೆರೆದರೂಮರಳಿ ಮರುಕಳಿಸುವಮರುಳು ಮಾಯೆಯೇಮೋಹಕ್ಕಿಹ ಮಿತಮಾರ್ಗ ಅರಿಮೆಯ ಗಟ್ಟಿನೆಲದಿಂಗಗನಚುಂಬನಕ್ಕೆಗರಿಹಾರಿ ಹರಿದಾಡಲುಹಂಬಲಿಸುವ ಮನಕೆಮೋಹದ ಅಂಬುಲಿಯೇಹಿತಮದ್ದಾಗುವುದೆ? ಅರಿಮೆಯಾನಿಸಿಕೆ ಅತಿಯಾದರೆಮನ ಮತಿಗೆಡುವುದೆ?ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಹವೂಮತಿಯ ಸುಸ್ಥಿತಿಗಿರುವಮಿತಿಯೆಂದೆನಬಹುದೆ?ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸುವುದುಇವೆಲ್ಲಾಲೋಚನೆಗಳಲಿಸದುಪಯೋಗವೇನಾದರಿರುವವೆಯೇ? ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನುಡುಕುವಮನಕ್ಕೇನು ಶ್ರೇಯಾ?ಇರುವುದನ್ನಿರುವಹಾಗೆಗ್ರಹಿಸಲೇಕೆ

विज्ञानम्

विज्ञानम् मम चतुर्थ संस्कृत काव्यः (श्री गुरुभ्यो नमः)________________________________ विज्ञानम् इति प्रतिरूपं निर्देष्टृ चिन्तनमाद्यतनः |कलियुगेन एकांशं महस्विन् तादृश राजते ||१|| द्रव्यद्वैतेन यदर्थम् भवन्तु सुकरादुष्करः |यावद् कारक सविकारम् तावद् दुर्गोष्ठात् विध्वंशः ||२||

संस्कृतम्

संस्कृतम् मम तृतीय संस्कृत काव्यः(श्री गुरुभ्यो नमः)______________ संस्कृत भाषाम् आनन्दमयम् |अभिवादनमपि चिरहरित वनम् ||१|| तत्वत् च जगत् अति मायामयम् |सुपारम् च महत् असितत् समयम् ||२|| मोक्तृ सदरम् त्वस्यावपनम् |अज्ञानम् प्रति

अज्ञानम्

अज्ञानम् मम द्वितीय संस्कृत काव्यः (श्री गुरुभ्यो नमः)______________________ अज्ञानम् अस्ति मायां नीव्रतह् |यतस् अवस्थितः सर्वान्धकारम् || वेदयतेम् तत् तत्वतां ज्ञातवान् |किन्तु तद्भवति एवं विपरीतम् || तु यदि एकं मृगयति अन्तर्भविनः

सनातन धर्मः

सनातन धर्मः मम संस्कृत भाषां प्रथम काव्यः  (श्री गुरूभ्यो नमः)________________________ ज्ञानं मनुष्यतां वरिष्ठ मित्रः |अज्ञानं मनुष्यतां गरिष्ठ रिपुः || यत् धर्मं सुज्ञानं उपदेशयात् |तत् धर्मं सत्यं च सनातनं भविष्यति || यत् धर्मं

ಮಾಯೆ

ಮಾಯೆ ಕಾಡುಗತ್ತಲಿಗಾದರೇನೋಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬನೇ ವಿಮೋಚಕಕಾಣಿಸಿದರೂ ಕಾಣದಂತಿಹಮಾಯೆಯ ಕಗ್ಗತ್ತಲಿಗ್ಯಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ?ಉತ್ತರ ಕಣ್ಮುಂದಿದ್ದರೂಮನಸ್ಕೈಗೆ ಸಿಗದಿರುವಂತಃ ಮಾಯೆಮಿಥ್ಯಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಲಿಬೆರೆತ ವಿಷಯಗಳಿಗಿರುವುದೇಮಿಥ್ಯಾಮಿಥ್ಯಗಳ ಭೇದಿಸುವ ಖಡ್ಗಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೀ ವಿರೋಧಾವಿರೋಧಗಳ ದ್ವೈತಇದು ಪಕೃತಿನಿಯಮವೋವಿಶ್ವತ್ವಿಧಿವಿಧಾನವೋ?ಇದುಪ್ರತಿಜೀವಾಜೀವಾನುಸರಿತಾವಿಧಿಯೇಮಿತಗ್ರಹಣಾರ್ಹಸತ್ಯ [Rough english translation:] The dark forest soaked in blacknessHas the sole liberator that is

Scroll Up
error: Content is protected !!