fbpx

Tag: Poetry

ಅರಿಮೆಗೆ ಮೀರಿದ ವಿಸ್ಮಯ

ಅರಿಮೆಗೆ ಮೀರಿದ ವಿಸ್ಮಯ ಹಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕವಿರದಷ್ಟವರಿದ್ದರುಮುಂದೆಯೂ..ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರವರಿಗೆಅವರವರದು ಸರಿಯೆನಿಸುವುದುಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುವುದಿದು?ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲೊಂದಿತ್ತೆ? ಕೆಲ ಎಳೆಗಳುಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ಮೊದಲೆನಿಸಿದರೂಮರೆಮರೆತು ಮೆರೆದರೂಮರಳಿ ಮರುಕಳಿಸುವಮರುಳು ಮಾಯೆಯೇಮೋಹಕ್ಕಿಹ ಮಿತಮಾರ್ಗ ಅರಿಮೆಯ ಗಟ್ಟಿನೆಲದಿಂಗಗನಚುಂಬನಕ್ಕೆಗರಿಹಾರಿ ಹರಿದಾಡಲುಹಂಬಲಿಸುವ ಮನಕೆಮೋಹದ ಅಂಬುಲಿಯೇಹಿತಮದ್ದಾಗುವುದೆ? ಅರಿಮೆಯಾನಿಸಿಕೆ ಅತಿಯಾದರೆಮನ ಮತಿಗೆಡುವುದೆ?ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಹವೂಮತಿಯ ಸುಸ್ಥಿತಿಗಿರುವಮಿತಿಯೆಂದೆನಬಹುದೆ?ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸುವುದುಇವೆಲ್ಲಾಲೋಚನೆಗಳಲಿಸದುಪಯೋಗವೇನಾದರಿರುವವೆಯೇ? ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನುಡುಕುವಮನಕ್ಕೇನು ಶ್ರೇಯಾ?ಇರುವುದನ್ನಿರುವಹಾಗೆಗ್ರಹಿಸಲೇಕೆ

Scroll Up
error: Content is protected !!